Program

Program edukacyjno-wychowawczy żłobka - Klubu Malucha

Stawiamy na wszechstronny i harmonijny rozwój naszych podopiecznych, poprzez:

  • wspieranie ciekawość i chęci poznawania świata,
  • budowanie systemu wartości i wspieranie dziecka w budowaniu wiary we własne siły,
  • kształtowanie odporności emocjonalnej, niezbędnej do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi,
  • wzbudzanie empatii dziecka, aby jak najlepiej mogło dostrzegać i reagować na potrzeby innych ludzi,
  • rozwijanie umiejętności społecznych i kształtowanie postaw niezbędnych do poprawnych relacji z innymi, zachęcanie do gier i zabaw grupowych,
  • budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
  • rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań poprzez wspólne czytanie, zajęcia muzyczno- rytmiczne z elementami muzykoterapii, zajęcia plastyczne z elementami arteterapii,
  • kształtowanie prawidłowego rozwój mowy i ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, pod okiem specjalistów,
  • dbałość o rozwój fizyczny i manualny, dzięki codziennym ćwiczeniom i zabawom zachęcającym do wszelkiego rodzaju aktywności,
  • wspieranie samodzielności.

Nasi opiekunowie dbają przede wszystkim o:

  • indywidualne podejście do każdego dziecka, sprawianie by maluszki czuły się zauważone i docenione,
  • podkreślanie mocnych stron dziecka, chwalenie, motywowanie i zachęcanie do samodzielnych działań,
  • prowadzenie wnikliwej obserwacji, a w razie konieczności udzielanie niezbędnej pomocy,
  • umożliwianie dziecku swobody działań w aranżowanych zabawach,
  • inicjowanie, stymulowanie i wspieranie procesów rozwoju dziecka na wszystkich możliwych płaszczyznach.

Ucząc się przez zabawę, rozwijamy:

  • mowę (zajęcia dydaktyczne, ćwiczenia z doświadczonym logopedą, wspólne czytanie, poznawanie szerokiej gamy literatury dziecięcej dzięki Pani bibliotekarce, bajkoterapia i anglorytmika),
  • sprawność manualną (zajęcia plastyczne z elementami arteterapii, zajęcia techniczne, zabawy manualno-konstrukcyjne)
  • motorykę (codzienna gimnastyka, zabawy ruchowe, zabawy muzyczno-ruchowe, masażyki),
  • czynności poznawcze (zajęcia dydaktyczne, zdobywanie nowych doświadczeń),
  • zainteresowania, percepcję wzrokową i słuchową (gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia plastyczne, rytmika i anglorytmika),

a także:

  • poszerzamy umiejętności społeczne,
  • kształtujemy emocjonalność,
  • poznajemy nawyki higieniczne,
  • uczymy się czynności porządkowych,
  • poznajemy i wdrażamy zwroty grzecznościowe.
żłobek klub malucha

 

 

Dotacja