Opłaty

Czesne 1350 zł

Zniżka dla rodzeństwa wynosi 10%

Opłata miesięczna obejmuje:

 • opiekę dzienną w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 17.00,
 • codzienną aktywność ruchową,
 • zajęcia dydaktyczne, muzyczne, plastyczne, gry i zabawy  prowadzone przez wychowawców
 • zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów (rytmikę, anglorytmikę, bajkoterapię, dogoterapię)
 • opiekę wykwalifikowanego personelu

Opłata miesięczna nie obejmuje:

 • wyżywienia- stawka dzienna 15 zł (opłata jest obliczana zgodnie z ilością dni, w które dziecko przebywało w Klubie)

Wpisowe 350 zł*

W ramach wpisowego gwarantujemy:

 • ubezpieczenie NNW,
 • zakup książeczek, zeszytów do ćwiczeń,
 • materiałów plastycznych,
 • worka na pościel,
 • nocniczków i śliniaczków

*Opłata uiszczana raz do roku